Стоян Джисов

Възраст 31
Длъжност Председател
Ел. поща dzhisov@abv.bg
Телефон 0885085448
Националност