СЕМИНАР ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ “А” – СЪДИИ И ДЕЛЕГАТИ 2018/2019

Семинарът за получаване на лиценз А за съдии и делегати за спортно-състезателната 2018/2019 година ще се проведе на 15-16.09.2018 г. в гр. Габрово като критериите и програмата ще бъдат обявени в по-късен етап.

Указания и тълкувания на правилата на играта на IHF валидни от 1.07.2018:

Издание: 1 юли 2018 г.

Указания и тълкувания на правилата на играта на IHF
Издание: 1 юли 2018 г.
Комисията по правилата на играта и съдийството (PRC) в сътрудничество с експертите по правилата на IHF обсъдиха няколко различни теми, във връзка с тълкуванията на правилата и се съгласиха да публикуват нова версия на Указания и тълкувания с намерение да изяснят правилните решения за определени ситуации.
Има някои нови указания и някои актуализирани версии на предишните указания от изданието на 1 юли 2016 г.
Тази нова версия на Указания и тълкуванията е валидна от 1 юли 2018 г.
Правило за последните 30 секунди
Правило 8:10в и 8:10г бяха променени през 2016 г. с цел да се предотврати неспортсменското поведението на някои състезатели в последните секунди на срещата, предоставяйки възможност отбора на виновния състезател да спечели срещата. В същото време тези правила улесняват изоставащия в резултата отбор, давайки му шанс да отбележи един или повече голове, като същевременно се задържи вниманието на зрителите до последната секунда от срещата.
Съгласно Правило 8:10в, когато състезател или официално лице, който предотврати или забави изпълнението на хвърляне в последните секунди на срещата, трябва да бъде наказан със 7-метрово хвърляне, както и съгласно Правило 8:10г, се назначава 7-метрово хвърляне срещу отбора, чийто състезател или официално лице е получил дисквалификация за нарушение с топка, която е в игра, през последните секунди на срещата. Тълкуването на последното не би трябвало да представлява трудност.
Правило 8:10в е приложимо само, когато топката не е в игра и защитник предотврати или забави изпълнението на хвърляне. Но това правило доведе до грешни тълкувания от съдии, състезатели и други заинтересовани от хандбалната игра лица, както и до реални ситуации на някои много неспортсменски поведения, които не биха могли да бъдат наказани правилно според сегашната формулировка на това правило, което позволява на отбора на извършилия нарушението състезател да спечели срещата, което от своя страна дава лош имидж на хандбалната игра.
По тази причина IHF, чрез работна група по новите правила (NRWG) в сътрудничество с Комисията по правилата на играта и съдийството (PRC) и треньорската и методическа комисия (ССМ), реши да направи лека промяна в тълкуването на това правило актуализирайки съществуващото указание за “неспазване на дистанция (Правило 8:10в)”, включвайки допълнително тълкуване, когато 7-метровото хвърляне и дисквалификацията също се прилагат по време на изпълнение, ако възникне активно неправилно действие от защитник по време на изпълнението на хвърлянето следва:
Актуализиране на съществуващото указание
Неспазване на дистанция (Правило 8:10с)
“Неспазването на дистанция” води до дисквалификация и 7-метрово хвърляне, ако хвърлянето не може да бъде изпълнено през последните 30 секунди на срещата.
Правилото е приложимо, ако нарушението е извършено през последните 30 секунди от срещата или едновременно със сигнала за нейния край (виж Правило 2:4, 1-ви параграф). В този случай съдиите ще решават въз основа на техните фактически наблюдения (Правило 17:11).
Ако срещата бъде прекъсната през последните 30 секунди поради намеса, която не е пряко свързана с подготовката или изпълнението на хвърлянето (например неправилна смяна, неспортсменско поведение в зоната за смяна), трябва да се прилага правило 8:10в.
Ако например, хвърлянето е изпълнено, но блокирано от състезател, който стои твърде близо и активно пречи на резултата от хвърлянето или пречи на хвърлящия в момента на изпълнение на хвърлянето, Правило 8:10в също трябва да се приложи.
Ако състезател стои на по-малко от три метра от изпълняващия, но не пречи на изпълнението, не следва да има наказание. Ако състезател, който стои твърде близо, използва тази позиция, за да блокира изстрел към вратата или да пресече пас от хвърлящия, Правило 8:10в също трябва да се приложи.
Актуализиране на съществуващото указание
Оказване на помощ на контузени състезатели (Правило 4:11)
В случаите, когато няколко състезатели от един отбор са получили контузия (например поради сблъсък), съдиите или делегатът могат да дадат разрешение на допълнителни лица, които отговарят на условията по правилник, да влязат на игралното поле, за да помогнат на тези контузени състезатели, като максимум две лица могат да помагат на контузен състезател. В допълнение, съдиите и делегатът наблюдават парамедиците, които могат да влязат на игралното поле.
Ново указание
Броене на пасовете при предупредителен сигнал за пасивна атака (Правило 7:11, Разяснение 4, Приложение 3, Примери 13/14)
Брои се за пас, ако ударът към вратата е блокиран от защитник и топката се връща към хвърлилия топката нападател или негов съотборник.
Ново указание
Дисквалифициране на вратаря съгласно Правило 8:5 Коментар
Прилага се, когато вратарят излиза от рамките на вратарското си поле или е заел позиция извън вратарското си поле и причинява челен сблъсък с противников състезател. Не се прилага, когато вратарят се движи в същата посока като противниковия състезател, например след влизане от зоната за смяна, когато отборът му е играл със 7 полеви състезатели.
Ново указание
Решение за 7-метрово наказателно хвърляне при празна врата (14:1 и Разяснение 6в)
Определението за явна голова възможност в ситуации, описани в Разяснение 6в, когато има ясна и безпрепятствена възможност да се хвърли топката в празната врата, изисква състезателят да притежава топката и действително да прави опит за стрелба в опразнената врата.
Това определение за явна голова възможност се прилага независимо от вида на нарушението и без значение дали топката е в игра или извън игра, както и при изпълнение на хвърляне, без значение на хвърлянето при правилно заети позиции от хвърлящия и съотборниците му.
Ново указание
Използване на видео доказателство
Когато за решението дали има или няма отбелязан гол се използва видео технология, се удължава времето за неговата отмяна (на гола), което съгласно Правило 9:2 е само до сигнала за начално хвърляне. Удължаване на това ограничение е до следващата промяна на притежанието на топката.
Ново указание
Състезател, който влиза с грешен номер или различен цвят на екипа (Правила 4:7 и 4:8)
Нарушението по отношение на правилата 4:7 и 4:8 вече не води до промяна в притежанието на топката, а само до прекъсване на играта, за да се укаже/нареди на състезателя да отстрани допуснатата грешка – грешен номер или различен цвят на екипа. Играта се подновява с хвърляне за отбора, който е притежавал топката преди прекъсването.